Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Listy Oczekujących – Ważne: zmiana wersji komunikatu xml Źródło: Wydział  Spraw Świadczeniobiorców

14.09.2012

Listy Oczekujących – Ważne: zmiana wersji komunikatu xml
Źródło: Wydział  Spraw Świadczeniobiorców

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=5080