Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w…

16.10.2014

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.
Żródło:Wydział Organizacyjny

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=17&artnr=6339