Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dotyczący obsługi wymiany komunikatów w celu weryfikacji statusu uprawnienia świadczeniobiorcy w oparciu o…

14.09.2012

Komunikat
dotyczący obsługi wymiany komunikatów w celu weryfikacji statusu
uprawnienia świadczeniobiorcy w oparciu o mechanizm usług sieciowych –
System eWUŚ
Źródło: Wydział Organizacyjny

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=5078