Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych…

31.08.2012

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie wykazu
refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1
września 2012 r.
Źródło: Wydział Gospodarki Lekami