Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Listy Oczekujących – Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słowników: komórek organizacyjnych i procedur…

29.08.2012

Listy Oczekujących – Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie słowników:
komórek organizacyjnych i procedur medycznych, programów
lekowych oraz świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej podlegających sprawozdawczości komunikatem danych o
listach oczekujących (zmiany w sprawozdawczości począwszy od danych za
wrzesień 2012 wysyłanych w październiku 2012)Źródło: Wydział  Spraw Świadczeniodawców

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=14&artnr=5058