Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów zdrowotnych…

03.08.2012

Komunikat
dla świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki
zdrowotnej w zakresie programów zdrowotnych (lekowych),
terapeutycznych programów zdrowotnych oraz chemioterapii Źródło: Centrala NFZ

http://nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=5032