Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat w sprawie sposobu rozliczania leków stosowanych w chemioterapii sprowadzanych w trybie importu docelowego….

03.07.2012

Komunikat w sprawie sposobu rozliczania leków stosowanych w chemioterapii sprowadzanych w trybie importu docelowego.
Źródło: Wydział Gospodarki Lekami

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=4984