Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Odpowiedź Pani Prezes Agnieszki Pachciarz na pismo Naczelnej Rady Lekarskiej Źródło: Wydział Organizacyjny

30.06.2012

Odpowiedź Pani Prezes Agnieszki Pachciarz na pismo Naczelnej Rady Lekarskiej
Źródło: Wydział Organizacyjny

http://www.nfz.gov.pl/new/?katnr=0&dzialnr=2&artnr=4987