Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Funduszu Zdrowia informuje, że zostało opublikowane Zarządzenie Nr 38/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z…

30.06.2012

Funduszu
Zdrowia informuje, że zostało opublikowane Zarządzenie Nr 38/2012/DGL
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie
wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki
spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne
refundowane ze środków publicznych, przysługujące
świadczeniobiorcom
Źródło: Wydział Organizacyjny

http://nfz.gov.pl/new/?katnr=3&dzialnr=12&artnr=4986