Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dotyczący przestrzegania przez lekarzy przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy…

01.06.2012

Komunikat
dotyczący przestrzegania przez lekarzy przepisów ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Źródło: Wydział Organizacyjny