Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w…

13.10.2014

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne
Żródło:Wydział Organizacyjny

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=17&artnr=6333