Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Informatora dla świadczeniodawców – zasady postępowania z obcokrajowcami korzystającymi ze świadczeń opieki zdrowotnej…

01.06.2012

Informatora dla świadczeniodawców – zasady postępowania z obcokrajowcami korzystającymi ze świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce (m.in. w czasie turnieju finałowego UEFA EURO 2012)
Źródło: Wydział Organizacyjny

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=b3&ms=923&ml=pl&mi=923&mx=0&ma=19788