Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Informacja dla lekarzy/felczerów w sprawie dostosowania treści umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych…

15.05.2012

Informacja
dla lekarzy/felczerów w sprawie dostosowania treści umów
upoważniających do wystawiania recept refundowanych do zapisów
ustawy refundacyjnej
Źródło:Wydział Gospodarki Lekami