Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Stanowisko Ministra zdrowia dotyczące ważności wszystkich wystawionych od 1969 r. przez Polski Czerwony Krzyż…

14.05.2012

Stanowisko Ministra zdrowia dotyczące ważności wszystkich wystawionych
od 1969 r. przez Polski Czerwony Krzyż legitymacji, stwierdzających nadanie tytułu
i odznaki honorowej „ Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”
Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej