Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Listy oczekujących – komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie identyfikatorów osób stosowanych w sprawozdawczości…

10.05.2012

Listy
oczekujących – komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie
identyfikatorów osób stosowanych w sprawozdawczości
Źródło:Wydział Spraw Świadczeniobiorców

http://www.nfz.gov.pl/new/?katnr=0&dzialnr=2&artnr=4908