Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla podmiotów prowadzących aptekę/punkt apteczny w sprawie zawierania aneksów do umów na wydawanie…

09.05.2012

Komunikat
dla podmiotów prowadzących aptekę/punkt apteczny w sprawie
zawierania aneksów do umów na wydawanie refundowanego
leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobu medycznego na receptę
Źródło: Wydział Gospodarki Lekami