Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW POWIATU BRZESKIEGO Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje,…

09.10.2014

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW POWIATU BRZESKIEGO
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w sytuacji nagłego pogorszenia
się stanu zdrowia w powiece brzeskim, będą udzielane przy ulicy Chrobrego 33 w Brzegu.
Porady lekarskie udzielane telefonicznie pod numerem telefonów:
077/444 24 35
lub
077/ 542 18 17.
Żródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej