Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący ważności wszystkich wystawionych od 1969 roku przez Polski Czerwony Krzyż…

25.04.2012

Komunikat
Ministerstwa Zdrowia dotyczący ważności wszystkich wystawionych od 1969
roku przez Polski Czerwony Krzyż legitymacji, stwierdzających nadanie
tytułu i odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”.
Źródło: Wydział Gospodarki Lekami

Pliki do pobrania