Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dotyczący nadania przez Urząd Wojewódzki nowych numerów ksiąg rejestrowych podmiotom wykonującym działalność…

23.04.2012

Komunikat
dotyczący nadania przez Urząd Wojewódzki nowych numerów
ksiąg rejestrowych podmiotom wykonującym działalność leczniczą
Źródło: Wydział Organizacyjny