Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dotyczący konieczności aktualizacji dat obowiązywania polisy OC w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15…

23.04.2012

Komunikat dotyczący konieczności aktualizacji dat obowiązywania polisy OC
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Źródło: Wydział Organizacyjny