Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący realizacji procedury tzw. importu docelowego leków w ramach świadczenia…

20.04.2012

Komunikat
dla świadczeniodawców dotyczący realizacji procedury tzw.
importu docelowego leków w ramach świadczenia chemioterapii
nowotworów
Źródło: Wydział Gospodarki Lekami