Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o konieczności umieszczenia tablicy informacyjnej dla aptek i punktów…

20.04.2012

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ
przypomina o konieczności umieszczenia tablicy informacyjnej dla aptek
i punktów aptecznych, które zawarły umowę na realizację
recept refundowanych.
Wzór tablic dla aptek i punktów aptecznych
Źródło: Wydział Gospodarki Lekami

http://nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=8&dzialnr=1&artnr=4740&b=1