Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Uwaga! Szczególne uprawnienia weteranów działań poza granicami państwa Źródło: Wydział ds. Służb Mundurowych

10.04.2012

Uwaga! Szczególne uprawnienia weteranów działań poza granicami państwa
Źródło: Wydział ds. Służb Mundurowych