Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie wystawiania faktur za świadczenia opieki zdrowotnej wykonane w 2012 roku na…

29.03.2012

Komunikat
dla Świadczeniodawców w sprawie wystawiania faktur za
świadczenia opieki zdrowotnej wykonane w 2012 roku na podstawie
zawartych umów
Źródło: Wydział Ekonomiczno-Finansowy