Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Informacja dotycząca potwierdzania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i…

15.03.2012

Informacja
dotycząca potwierdzania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące
przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi
Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej