Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

UWAGA: Przypominamy, że wchodzą zmiany w sprawozdawczości z LIST OCZEKUJĄCYCH – począwszy od danych za luty 2012…

27.02.2012

UWAGA: Przypominamy, że wchodzą zmiany w sprawozdawczości z LIST OCZEKUJĄCYCH – począwszy od danych za luty 2012 wysyłanych w marcu 2012)
Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=14&artnr=4815&b=1