Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących w roku 2012 umowy w rodzaju leczenie szpitalne – terapeutyczne programy…

24.02.2012

Komunikat
dla świadczeniodawców realizujących w roku 2012 umowy w rodzaju
leczenie szpitalne – terapeutyczne programy zdrowotne w sprawie
rozliczeń świadczeń za diagnostykę w terapeutycznych programach
zdrowotnych w I półroczu 2012 r.
Źródło: Wydział Gospodarki Lekami