Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS)…

10.02.2012

Komunikat
dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)
i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) w sprawie
stosowania przepisów § 12 ust. 5 i 6
Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz.U.
z 2008 r. Nr 81, poz. 484)
Źródło: Centarla NFZ