Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Listy Oczekujących – Przygotowywanie sprawozdań z zakresu list oczekujących dla Narodowego Funduszu Zdrowia ( dotyczy…

01.02.2012

Listy
Oczekujących – Przygotowywanie sprawozdań z zakresu list
oczekujących dla Narodowego Funduszu Zdrowia ( dotyczy zmian w
sprawozdawczości począwszy od danych za luty 2012 wysyłanych w marcu
2012)
Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=14&artnr=4766