Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Instrukcja wymiany komunikatów elektronicznych pomiędzy NFZ a aptekami/punktami aptecznymi, które zawarły z NFZ umowę…

17.01.2012

Instrukcja wymiany komunikatów elektronicznych pomiędzy NFZ
a aptekami/punktami aptecznymi, które zawarły z NFZ umowę na realizacje recept
Prezentacja Intrukcja pdf
Źródło: Wydział Ekonomiczno -Finansowy