Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia….

10.01.2012

Komunikat w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
Źródło: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=4752