Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat Ministra Zdrowia dla świadczeniodawców dotyczący leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia…

10.01.2012

Komunikat
Ministra Zdrowia dla świadczeniodawców dotyczący leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych stanowiących podstawę limitu
Źródło: Ministerstwo Zdrowia