Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Uwaga! Ważna informacja!   Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych…

02.01.2012

Uwaga! Ważna informacja!   Obwieszczenia
Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych.
Źródło: Centrala NFZ