Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Uwaga! Ważna informacja!   Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych…

05.03.2012

Uwaga! Ważna informacja!   Obwieszczenie
Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wykazu
refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1
marca 2012 r.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami