Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Informacja dotycząca czasowego odblokowania umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (I półrocze 2011 roku)…

09.02.2012

Informacja
dotycząca czasowego odblokowania umów w rodzaju ambulatoryjna
opieka specjalistyczna (I półrocze 2011 roku)

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej