Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od stycznia 2012r. aneksy do umów na świadczenia…

27.01.2012

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego
Funduszu Zdrowia informuje, że od stycznia 2012r. aneksy do umów
na świadczenia opieki zdrowotnej wraz z załącznikami będą zamieszczane
na Portalu Świadczeniodawcy

(instrukcja pobrania aneksu ).

Świadczeniodawca winien pobrać aneks wraz z
załącznikiem, wydrukować w dwóch egzemplarzach, podpisać aneks
wraz z załącznikiem  przez osobę upoważnioną do podpisywania,
zaparafować każdą stronę oraz dostarczyć (osobiście lub drogą pocztową)
do OOWNFZ.

Źródło: Wydział Organizacyjny