Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Realizują obowiązek wynikający z art. 135  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej…

13.01.2012

Realizują
obowiązek wynikający z art. 135  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)
Opolski Oddział Wojewódzki NFZ zamieszcza (w załączeniu) wykaz
umów na świadczenia opieki zdrowotnej na rok 2012 (stan na
13.01.2012r.)

Źródło: Wydział Organizacyjny