Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że na stronach internetowych dostępne są…

10.01.2012

Opolski
Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie
informuje, że na stronach internetowych dostępne są liczne opracowania
ułatwiające poruszanie się po aktualnie obowiązujących listach
leków refundowanych. Jednym z nich jest opracowanie na stronie
Urzędu Marszałkowskiego w Opolu(www.umwo.opole.pl) ….

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami