Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat Prezesa NFZ dla pacjentów Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że umieszczenie na recepcie pieczątki…

02.01.2012

Komunikat Prezesa NFZ dla pacjentów

Narodowy
Fundusz Zdrowia informuje, że umieszczenie na recepcie pieczątki
„Refundacja do decyzji NFZ” nie powoduje utraty ważności recepty.

NFZ
dokona refundacji leków zrealizowanych na jej podstawie,
zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu
refundowanych leków na dzień 1stycznia 2012 r.

Jednocześnie
przypominamy, że aptekarz powinien umożliwić pacjentowi realizację jego
prawa do nabycia równie skutecznego i tańszego
odpowiednika leku przepisanego na recepcie.

Źródło: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia