Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat w sprawie podpisywania wniosków i aneksów, celem przedłużenia okresu obowiązywania umów….

23.09.2014

Komunikat

W związku z art. 23 ust. 1 i 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1138) Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do podpisywania wniosków i aneksów, celem przedłużenia okresu obowiązywania umów. Powyższe dotyczy umów w następujących rodzajach świadczeń:

  • Ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  • Leczenia szpitalnego,
  • Opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
  • Świadczeń zdrowotnych odrębnie kontraktowanych,
  • Zaopatrzenia w wyroby medyczne,
  • Ratownictwo medyczne.

Wnioski i aneksy będzie można podpisać w siedzibie Opolskiego Oddziału NFZ (sala konferencyjna parter) w dniach:

w dniu 24 września 2014 r. w godzinach od 8.00 do 18.00.

w dniu 25 września 2014 r. w godzinach od 8.00 do 18.00.

.
Opole, 23-09-2014
Źródło:
Wydział Organizacyjny