Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Działając na podstawie § 2 ust 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie sposobu…

23.12.2011

Działając na podstawie § 2 ust 1 pkt. 8
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie
sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania
do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania
komisji konkursowej oraz jej zadań (Dz. U. z 2004r. Nr 273 poz. 2719),
a także z zapisem zawartym w Ogłoszeniu o Konkursie Ofert, Opolski
Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu  Zdrowia, przesuwa na dzień  28.12.2011r. termin rozstrzygnięcia postępowania  w trybie Konkursu Ofert w rodzaju  Leczenie Szpitalne nr postępowania: – 08-12-001094/LSZ/03/1/03.3300.008.03/1 – świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym- 08-12-001095/LSZ/03/1/03.4280.030.02/1 – reumatologia – hospitalizacja.

Źródło: Wydział Organizacyjny