Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zawiadamia, że na Publicznym Portalu o postępowaniach…

15.12.2011

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zawiadamia, że na Publicznym Portalu o postępowaniach udostępniono definicję aktualizacyjną dla umów niewygasających, w rodzajach:- leczenie szpitalne – zgodnie z wykazem (w załączeniu)

Instrukcja  przygotowania dokumentacji aktualizacyjnej znajduje
się na stronie OOOWNFZ, zakładka Kontraktowanie 2012.

Dokumentację aktualizacyjną proszę składać do dnia 20.12.2011 godz.16.00 w OOW NFZ – Biuro Podawcze (parter).”

Źródło: Wydział Organizacyjny