Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

U W A G A ! W związku z rozpoczęciem procesu przygotowywania umów-aneksów na rok 2012 Opolski OW NFZ prosi o…

14.12.2011

U W A G A !

W związku z rozpoczęciem procesu przygotowywania
umów-aneksów na rok 2012 Opolski OW NFZ prosi o
przygotowywanie wniosków dot. kont bankowych dla umów
obowiązujących w roku 2012.  Nowe numery umów będą
zamieszczane sukcesywnie.

Wniosek dot. konta bankowego przygotowuje się na Portalu 
Świadczeniodawcy w miejscu „moje podstawowe dane”  dalej „wnioski dotyczące kont bankowych świadczeniodawców” dalej „nowy wniosek” dalej wybór roku 2012, oraz odpowiedniego nr umowy.

Wydrukowane wnioski z kontem bankowym, podpisanym przez osobę
upoważnioną prosimy niezwłocznie przekazywać do OOWNFZ. Powyższe jest
niezbędne do przygotowania umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej do końca 2011r.

Źródło: Wydział Organizacyjny