Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

W związku z ciążącym na Narodowym Funduszu Zdrowia obowiązkiem ochrony danych osobowych przypominamy o ustawowych…

22.09.2014

W związku z ciążącym na Narodowym Funduszu Zdrowia obowiązkiem ochrony danych osobowych przypominamy o ustawowych przepisach związanych z korzystaniem z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) odnoszących się do celu dokonywania zapytań o uprawnienia do świadczeń.
Żródło: Departament Informatyki

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=9&dzialnr=4&artnr=6303