Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zawiadamia, że na Publicznym Portalu o postępowaniach…

14.11.2011

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zawiadamia, że na Publicznym Portalu o postępowaniach udostępniono definicję aktualizacyjną dla umów niewygasających, w rodzajach:- pomoc doraźna i transport sanitarny.

Instrukcja  przygotowania dokumentacji aktualizacyjnej znajduje się na stronie OOW NFZ, zakładka Kontraktowanie 2012.

Źródło: Wydział Organizacyjny