Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju:…

03.11.2011

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza
do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju:
zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz
środkami pomocniczymi na rok 2012 w zakresach:

zaopatrzenie
w środki  pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z
zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej

zaopatrzenie w zakresie optyki  okularowej

zaopatrzenie w przedmioty  ortopedyczne

zaopatrzenie w zakresie protetyki  słuchu

Instrukcja  przygotowania dokumentacji aktualizacyjnej znajduje się na stronie OOW NFZ, zakładka Kontraktowanie 2012.

Źródło: Wydział Organizacyjny