Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna Źródło:…

24.10.2011

Komunikat dla Świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej