Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat w sprawie dokumentów rozliczeniowych przekazywanych przez Świadczeniodawców niezbędnych do prawidłowego…

04.02.2015

 

W związku z licznymi błędami dotyczącymi wprowadzonych do systemu danych identyfikujących pacjentów rozliczanych na podstawie przepisów o koordynacji, OOW NFZ przypomina, iż wszystkie dane przekazywane w systemie informatycznym, a tym samym
i w raporcie statystycznym systemu informatycznego bezwzględnie muszą się zgadzać
z danymi umieszczonymi na dokumencie uprawniającym do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji.

Chcąc uniknąć powtarzających się błędów w rozliczeniach pacjentów uprawnionych na podstawie przepisów o koordynacji, Opolski OW NFZ przypomina o możliwości weryfikacji ważności uprawnień poprzez system eWUŚ. Informacje o uruchomieniu funkcjonalności i zasadach weryfikacji zostały opublikowane na stronie: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=9&dzialnr=4&artnr=5896

W sytuacji wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości na fakturze, rachunku oraz  e-dokumencie, braku załączników lub wprowadzonych niezgodnie z załączonym dokumentem ubezpieczenia płatność zostanie wstrzymana do czasu uzupełnienia bądź skorygowania błędu, co spowoduje przesuniecie terminu płatności odpowiednio o czas opóźnienia.

 

Opole, 04.02.2015

Źródło: Wydział Współpracy Międzynarodowej