Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

6 października 2023 r. – ogłoszenie postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju: Leczenie Szpitalne

06.10.2023

Dnia 6 października 2023 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w rodzaju Leczenie Szpitalne w zakresie:

 

GASTROENTEROLOGIA – HOSPITALIZACJA

cena oczekiwana: 1,66  zł

GASTROENTEROLOGIA – HOSPITALIZACJA – PAKIET ONKOLOGICZNY

cena oczekiwana: 1,62  zł

obszar kontraktowania: województwo opolskie

 

Harmonogram postępowania w trybie konkursu ofert:

  • Ogłoszenie postępowania: 6 października 2023
  • Składanie ofert: do 20 października 2023 r. godz. 16:00
  • Otwarcie ofert: 24 października 2023 godz. 9:00
  • Rozstrzygnięcie postępowania: 17 listopada 2023 16:00
  • Okres obowiązywania umowy: 1 grudnia 2023 r. – 30 czerwca 2027 r.

Szczegółowe informacje o postępowaniach konkursowych, podstawach prawnych oraz materiałach informacyjnych dostępne są w ogłoszeniach, które znajdują się w Publikatorze informacji o postępowaniach.

Publikator  informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

(w informatorze proszę wybrać datę: 2023 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania Leczenie Szpitalne).

Podmioty lecznicze, które nie mają zawartej umowy z Opolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przygotowanie do udziału w Konkursie Ofert winny rozpocząć od zawarcia umowy upoważniającej do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia  (http://www.nfz-opole.pl/dla-swiadczeniodawcy/portal-swiadczeniodawcy/)

Dodatkowo, celem realizacji obowiązku wynikającego w art. 95d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2022 poz. 2561 z późn. zm.), dotyczącego opinii o celowości inwestycji (OCI), przekazujemy w załączeniu wzór oświadczenia oferenta.
Wypełnione oświadczenie należy załączyć do oferty.

 Oświadczenie oferenta o celowości inwestycji (OCI)

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt tel. 77 40 20 192