Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne…

30.09.2011

Komunikat
dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju
ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia
diagnostyczne kosztochłonne)

Źródło: Wydział Organizacyjny